ไปที่หน้า: Jak zamówić kreację w Place for Dress
ไปที่หน้า: Ceny w Place for Dress
ไปที่หน้า: Filozofia marki
ไปที่หน้า: Nasz claim
ไปที่หน้า: Polityka firmy
ไปที่หน้า: Dlaczego szyjemy tylko sukienki
ไปที่หน้า: Jak powstają sukienki
ไปที่หน้า: Materiały, z których szyjemy
ไปที่หน้า: Jak się mierzyć?
ไปที่หน้า: Przechowywanie i pielęgnacja sukienek
ไปที่หน้า: Gdzie nas znaleźć

Regulamin Place for Dress

Uwaga! Nowy nr konta: mBank 15 1140 2004 0000 3702 7843 6310

Regulamin określa zasady sprzedaży towarów przez sklep internetowy placefordress.com.

Korzystanie ze sklepu placefordress.com jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

REGULAMIN STACJONARNYCH KONSULTACJI, PRZYMIAREK I ODBIORÓW W PLACE FOR DRESS

REGULAMIN ZAKUPÓW ONLINE

REGULAMIN NA OKOLICZNOŚĆ KORONAWIRUSA

FORMULARZ REKLAMACJI

RODO